ศิลปะโรมัน

ศิลปะโรมัน

ศิลปะโรมัน มาทำความรู้จักกับศิลปะในยุคนี้ (Roman Art)

ศิลปะโรมัน แล้วส่วนใหญ่นั้นจะได้รับอิทธิพลมาจากยุคของกรีก ซึ่งมีองค์ประกอบของผลงงานแต่ละชิ้นที่มีความประณีต งดงาม แต่จะแตกต่างไปจากศิลปะของโรมันที่จะเน้นความใหญ่โตมโหฬาร และมีความหรูหรา สง่างาม มั่นคง แข็งแรง และสถาปัตยกรรมนั้นยังมีชื่อเสียงมาก ซึ่งยุคของโรมันนั้นยังเป็นชนชาติแรกที่สามารถคิดค้นการสร้างคอนกรีตได้เป็นที่แรกของโลก โดยสามารถใช้คอนกรีตหล่อขึ้นเป็นโครงสร้างในรูปร่างของโดม ซึ่งช่วยทำให้การก่อสร้างมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ โดยแบบอย่างของ ศิลปะโรมัน คือ แบบอย่างที่ปรากฏลักษณะที่ชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 4 จนมาถึงประมาณ พ.ศ 1040 ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ จนกระทั่งเมืองหลวงกรุงคอนสะแตนติโนเปิล ได้กลายเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมัน

รูปแบบงานจิตกรรมของศิลปะโรมัน

ศิลปะโรมัน จิตกรรม ได้มีการอาศัยจากการค้นคว้าข้อมูลจากเมืองปอมเปอี สตาบิเอ และเฮอร์คิวเลนุม ซึ่งถูกถล่ม และถูกทับถมด้วยลาวาจากการประทุของภูเขาไฟวิสุเวียสเมื่อ พ.ศ. 622 และถูกค้นพบได้ในสมัยปัจจุบัน โดยจิตกรรมฝาผนังจะประกอบไปด้วยแผงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นสิ่งที่เลียนแบบหินอ่อน และมีภาพทิวทัศน์ ภาพผู้คน และภาพที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมนั้นจะมีการใช้แสงเงา และกายวิภาคของมนุษย์นั้นมีความชัดเจน สีที่ใช้เขียนนั้นเป็นสีฝุ่นผสมกับกาวน้ำปูน และขี้ผึ้งร้อน นอกจากการวาดเขียนภาพแล้ว ยังมีภาพที่ประดับด้วยเศษหินสี (Mosaic) ซึ้งในยุคนี้ใช้กันอย่างกว้างขวาง ทั้งงานบนพื้น และตัวผนังอาคาร

รูปแบบงานประติมากรรมของศิลปะโรมัน

ศิลปะโรมัน ประติมากรรม นั้นได้รับอิทธิพลมาจากชาวอิทรัสกัน และกรีกในยุคเฮเลนิสติก ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ถูกต้องทางกายภาพเป็นแบบอุดมคติที่เรียบง่าย แต่ดูมีความเข้มแข็ง และแสดงถึงความแข็งแรง และประติมากรรมที่มีความนิยมอีกชนิดหนึ่งคือ ประติมากรรมรูปนูน ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มีรายละเอียดที่เป็นเรื่องราวที่ถูกต้อง และชัดเจน ซึ่งประติมากรรมของโรมันในยุคหลังๆ เริ่มเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา และวัสดุที่ใช้ในการสร้างงานประติมากรรมนั้นมักจะใช้ ขี้ผึ้ง ดินเผา หิน และสำริด เป็นส่วนใหญ่

  • โคลอสเซียม (Colosseum)
  • วิหารแพนเธออน (Pantheon)
  • ปงดูว์การ์ (Pont du Gard)
  • ประตูชัย (Arch of Triumph)

รูปแบบงานสถาปัตยกรรมของศิลปะโรมัน

ศิลปะโรมัน สถาปัตยกรรม สำหรับสถาปัตยกรรมของโรมันที่มีชื่อเสียงนั้นได้แก่ โคลอสเซียม (Colosseum) วิหารแพนเธออน (Pantheon) นอกจากงานสถาปัตยกรรมที่กล่าวมานั้น ชาวโรมันยังสร้างสะพานโค้งข้ามแม่น้ำ และข้ามหุบเขาต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก และสิ่งก่อสร้างที่เป็นชื่อเสียงของโรมันอีกหนึ่งอย่างเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนั่นก็คือ ประตูชัย (Arch of Triumph) ซึ่งมีการสร้างขึ้นเพื่อทำการสรรเสริญ และฉลองชัยให้กับทหารโรมัน โดยมีการสร้างเป็นประตูโค้งขนาดใหญ่ไว้สำหรับให้หทารทำการเดิมทัพผ่านเมื่อออกสงคราม หรือหลังได้รับชัยชนะ และยังมีการประดับด้วยงานประติมากรรมนูนสูงอย่างสง่า และสวยงามเป็นอย่างมาก

สรุปศิลปะในยุคของโรมัน

ศิลปะโรมัน สรุป ซึ่งส่วนมากผลงานที่โดดเด่นของยุคนี้นั่นก็คือ สถาปัตยกรรม ที่มีความยิ่งใหญ่ และความแข็งแรง มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในหลายๆ ชิ้นงาน ทางด้านประติมากรรมนั้นจะมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์ และพิธีทางศาสนา โดยมีการปั้น หรือแกะสลักในรูปแบบที่เรียบง่าย แต่มีความเข้มแข็ง และทางด้านของงานจิตกรรม ศิลปะโรมัน ภาพวาด นั้นจะไม่ค่อยมีความโดดเด่นมากซักเท่าไหร่ ถ้าเทียบกับงานประติมากรรม และสถาปัตยกรรม แต่ก็ยังมีความสวยงามของกายวิภาคที่สวยงามชัดเจน

ติดตามยุคของศิลปะอื่นๆ ได้ที่ : ศิลปะโกธิค

อ่านบทความเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มเติมได้ที่ : https://artisworlds.com/