ศิลปะโกธิค

ศิลปะโกธิค

ศิลปะโกธิค ทำความรู้จักกับงานศิลปะทุกแขนงในยุคนี้

ศิลปะโกธิค จะมีเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นที่สุดของยุโรปในสมัยกลาง ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 – 15 ซึ่งในช่วงสมัยนี้จะมีลักษณะที่อ่อนโยน เน้นความเหมือนจริงตามธรรมชาติ และมีการให้ความสำคัญกับลักษณะของมนุษย์นิยมมาก เป็นศิลปะของยุโรปที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนา และทำให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของศิลปะ กรีก – โรมัน อย่างแท้จริง

จิตกรรมในยุคของศิลปะโกธิค

ศิลปะโกธิคจิตกรรม นั้นจะมีการเขียนภาพลงบนฝาผนังน้อยลง เพราะในยุคนี้จะเน้นไปที่งาน สถาปัตยกรรม ที่มีช่องว่างเปิดมาก ดังนั้นจิตกรรมในยุคนี้จึงมักเน้นไปที่การออกแบบกระจกสีหน้าต่าง ที่ใช้สำหรับการเจียนภาพ ที่มักจะแสดงรูปมนุษย์ที่สะโอด สะอง ในชุดเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พริ้วไหว และโค้งอย่างอ่อนช้อย และการประดับกระจกสี (Stain Glass) โดยงานศิลปะที่มีความโดดเด่นแทนรูปเขียนนั้น ศิลปะในยุคนี้ จะเน้นไปที่การประดับกระจกสีตามช่องประตู และตามหน้าต่างที่ทำเป็นลวดลายต่างๆ รวมกันอยู่ภายในกรอบ และเมื่อทำการมองผ่านจากช่องที่มีแสงสว่างผ่านก็จะค้ลายกับรูปภาพนั้นที่เขียนด้วยแก้วสีทั้งหมด

ประติมากรรมในยุคของศิลปะโกธิค

ในงานประตมากรรมของยุคนี้จะใช้การประดับตกแต่งที่โบสถ์ส่วนสำคัญที่อยู่เหนือประตูทางเข้า และเสาที่ใช้ประดับตกแต่งสุนสานคนสำคัญ ซึ่งเรื่องราวในยุคนี้คริสต์ศาสนาที่เป็นรูปคน ที่มีสัดส่วนค่อนข้างยาว เป็นเส้นตรง และมีรอยยับ รอย่นของเสื้อผ้า โดยประติมากรรมในยุคนี้จะชอบสร้างรูปลอยตัว ประติมากรรมโกธิค จึงชอบสร้างรูปที่คล้ายพระเยซู นักบุญ และแม่พระที่แทรกซ้อนความเศร้าศัทรธาภายใต้เสื้อคลุมที่ใบหน้า

สถาปัตยกรรมในยุคศิลปะโกธิค

โดยงาน ศิลปะโกธิคสถาปัตยกรรม นั้นจะมีรูปแบวิวัฒนาการมาจากสถาปัตยกรรมของโรมาเนสต์ โดยงานสถาปัตยกรรมในยุคนี้จะมีโครงสร้างที่เป็นทรงสูง มียอดหอคอยที่เป็นทรงแหลม ทำให้ตัวอาคารนั้นมีรูปร่างที่สูงพุ่งขึ้นไปสู่เพดาน ซึ่งลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมในยุคนี้จะมี ผนังที่กว้าง และตัวอาคารเองก็เป็นสัญลักษณ์นิยมทางศาสนา ซึ่งลักษณะต่างๆ สามารถหาดูได้จากมหาวิหารในประเทศฝรั่งเศส เช่น มหาวิหารนอเตรอดาม เดอ ปารีส มหาวิหารซานดิเอโก เด กอมโปสเตลา มหาวิหารเซนเดอนิส พระราชวังแกรนด์เพลส เป็นต้น ศิลปะโกธิคจุดเด่น ของสถาปัตยกรรมโกธิค คือ วิวัฒนาการที่ใช้การค้ำยัน (Buttress) ที่ทำขึ้นด้วยอิฐปูนไว้ค้ำยันจากภายนอก และการใช้เสาหิน (Column) เพื่อรองรับน้ำหนักของหลังคาให้สามารถกระจายไปทั่วโครงสร้างของตัวอาคารได้ ประตูหน้าต่างเปลี่ยนจากทรงโค้งกลมขนาดเล็ก ไปเป็นทรงโค้งแหลมขนาดกว้างที่แสงสว่างสามารถลอดผ่านได้

สรุป

ศิลปะโกธิคความเชื่อ นั้นจะให้ความสำคัญกับทางศานาเป็นอย่างมาก และงาน ศิลปะโกธิคลักษณะ นั้นจะมีเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนสังเกตุง่ายๆ เลยคือ ศิลปะในยุคนี้จะเน้นไปที่ทางสถาปัตยกรรมเป็นหลัก ที่มียอดที่สูง และแหลม แสดงบ่งบอกถึงความรุนแรงในยุคสมัยนั้น และงานศิลปะของโกธิคยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุโรป ทั้งฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ เยอรมนี โดยเฉพาะฝรั่งเศส ซึ่งเป็นจุดศุนย์กลางของ ศิลปะโกธิค และยังมีการวิวัฒนาการกลายมาเป็นศิลปะแบบเรอเนสซองส์ในยุคสมัยต่อมาด้วย

ติดตามยุคของศิลปะอื่นๆ ได้ที่ : ศิลปะเรอเนสซองส์

อ่านบทความเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มเติมได้ที่ : https://artisworlds.com/