ศิลปะอียิปต์

ศิลปะอียิปต์

ศิลปะอียิปต์ รู้จักประวัติศาสตร์ศิลป์ของศิลปะในยุคนี้ (Egypt Art)

เรื่องราวของ ศิลปะอียิปต์ นั้นมีอารยธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อน ค.ศ. ซึ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์ และก่อนราชวงศ์ของอียิปต์นั่นเอง โดยชาวอียิปต์นั่นได้ทำการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาในด้านคุณธรรม และความเชื่อในเรื่องของความตายว่าเมื่อวิญญาณของคนที่ได้ตายไปแล้วจะกลับคืนสู่ร่างใหม่ นี่จึงเป็นมูลเหตุที่มีการทำมัมมี่ขึ้นมา โดยหีบศพที่ใช้ทำนั้นจะทำขึ้นมาจากหิน และยังได้มีการสร้างอาคารที่มีรูปทรงสามเหลี่ยมขึ้นมา ที่สมัยนี้เรียกว่า พีระมิด ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่มากที่สุดในตอนนั้น และข้างในพีระมิดยังเป็นที่บรรจุพระศพของกษัตริย์คูฟู โดยฐานของพีระมิดนั้นจะมีความยาวด้านละ 756 ฟุต มีความสูงอยู่ที่ 481 ฟุต กินเนื้อที่ทั้งหมด 32 ไร่ มีวิธีการสร้างด้วยการนำหินที่มีความหนักมาวางทับซ้อนกัน โดยมีระยะเวลาในการสร้างราวๆ 20 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ และภายในของพีระมิดที่นอกจากจะเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์แล้ว ยังเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติอันมีค่ามากมาย และผนังภายในก็ยังมีการตกแต่งด้วยภาพเขียนสี และบรรยายด้วยอักษรโบราณ ซึ่งจะทำให้ทราบถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒธรรมของอียิปต์ ซึ่งบ่งบอกได้ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ของชาวอียิปต์ได้เป็นอย่างดี

ศิลปะทางด้านจิตกรรมของชาวอียิปต์

โดย จิตกรรมศิลปะอียิปต์ นั้นจะมีลักษณะที่เป็นภาพวาดเขียนบนฝาผนังสุสาน และบริเวณวิหารต่างๆ โดยสีที่ใช้ในการเขียนภาพนั้นทำจากวัสดุทางธรรมชาติ ได้แก่ เขม่าไฟ ของจากสารประกอบทองแดง สีจากดินที่นำมาผสมกับน้ำ และยางไม้ โดยลักษณะ ศิลปะอียิปต์โบราณ งานจิตกรรมนั้นจะเป็นงานที่เน้นให้เห็นรูปร่างที่แบน มีเส้นตัดรอบนอกที่คม มีการจัดท่าทางของคนในภาพเขียนให้มีอิริยาบถต่างๆ ให้มีรูปลักษณ์ที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ ซึ่ง ศิลปะยุคอียิปต์ ศิลปินในยุคนั้นจะมีการเขียนอักษรลงไปในช่องว่างระหว่างรูปด้วย และยังมีการจัดองค์ประกอบที่สวยงาม โดยเน้นไปที่สิ่งของสำคัญที่ปรากฏในภาพนั้นๆ ให้มีความโดดเด่น และใหญ่กว่า ส่วนประกอบอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ภาพกษัตริย์ หรือฟาโรห์ ที่จะมีขนาดที่ใหญ่มากที่สุดจากทั้งหมดในภาพ และมีการนิยมใช้สีแบบสดใส

ศิลปะทางด้านประติมากรรม

ประติมากรรมศิลปะอียิปต์ นั้นจะมีลักษณะที่เด่นกว่างานจิตกรรม โดยงานประติมากรรมของอียิปต์นั้นจะมีตั้งแต่งานแกะสลักที่มีขนาดมหึมาไปจนถึงผลงานที่มีความประณีตของช่างทอง โดยชาวอียิปต์นั้นนิยมการแกะสลักประติมากรรมจากหินชนิดต่างๆ อาทิเช่น หินแกรนิต หินดิโอไรด์ และหินบะซอลท์ หรือบางทีก็เป็นหิน อะลาบาสเตอร์ ซึ่งเป็นหินเนื้ออ่อนสีขาว ถ้าเป็นประติมากรรมที่มีขนาดใหญ่ก็มักจะเป็นหินทราย นอกจากนี้ยังมีงานประติมากรรมที่ทำมาจากหินปูน และไม้ซึ่งมักจะพอกด้วยปูน และทำการลงสี งานประติมากรรมขนาดเล็กก็มักจะทำจากวัสดุที่มีค่าเช่น ทองคำ เงิน อิเลคตรัม หินลาปิสลาซูลี เซรามิค ฯลฯ และประตืมากรรมของอียิปต์นั้นมีทั้งแบบลอยตัว นูนต่ำ และนูนสูง โดยมักจะแกะสลักลวดลายภาพบนผนัง บนเสาวิหาร ซึ่งประติมากรรมแบบลอยตัวมักทำเป็นรูปเทพเจ้า หรือรูปฟาโรห์ และนอกจากนี้ยังมีการแกะสลักเป็นรูปข้าทาสบริวาร สัตว์เลี้ยง และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในพิธีต่างๆ ความสำคัญทางศาสนาอีกด้วย

ศิลปะทางด้านสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมศิลปะอียิปต์ มีลักษณะที่ใช้โครงสร้างเป็นเสา และคานที่แสดงถึงรูปทรงที่เรียบง่าย และมีความแข็งทื่อ มีขนาดช่องว่างภายในตัวอาคารเล็กน้อย โดยสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชาวอียิปต์นั้นได้แก่ สุสานที่ฝังศพ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับของประชาชนคนธรรมดาทั่วไป จนถึงกษัตริย์ และสุสานผังศพนั้นจะมีความวิจิตรที่พิสดาร ใหญ่โตตามฐานะ และอำนาจคนชาวอียิปต์ในยุคนั้น และลักษณะการสร้างสุสานที่เป็น สถาปัตยกรรมที่สำคัญมากที่สุดของยุคนั่นก็คือ มัสตาบา และพิระมิด โดยพิระมิดในยุคแรกนั้นจะเป็นแบบขั้นบันได ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบวิธีในการสร้างให้เป็นรูปทรงพีระมิดที่ให้เห็นในยุคปัจจุบัน และนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างวิหารเทพเจ้า ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของนักบวช ในสมัยอาณาจักรใหม่ (1020 ปี ก่อน พ.ศ. – พ.ศ. 510) วิหารเหล่านี้จะมีขนาดที่ใหญ่โต และมีความสวยงามเป็นอย่างมาก

สรุปเรื่องราวประวัติศิลปะในยุคของอียิปต์

อารยธรรมของชาวอียิปต์นั้นอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าตะวันออกไกล้ ครอบคลุมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝั่งใต้ของลุ่มแม่น้ำโนล์ และลุ่มแม่น้ําไทกริส – ยูเฟรทีส โดยชาวอียิปต์นั้นจะมีความเชื่อในเรื่องของการไม่สูญสิ้นไปของวิญญาณ มีระบบการปกครองที่แบ่งชนชั้นได้อย่างชัดเจน ทางด้านงานจิตกรรมภาพเขียนจะเน้นไปทางการถ่ายทอดในลักษณะแบนๆ มีความคมชัดของเส้นรอบนอก มีการเขียนตัวอักษรประกอบเรื่องราวในทุกภาพที่เขียน ทางด้านงานประติมากรรม จะเน้นขนาดที่ใหญ่โตมโหฬาร จนไปถึงเครื่องชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ที่มีความสวยงาม ทางด้านงานสถาปัตยกรรม เป็นผลงานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ พีระมิดขั้นบันได โดยในยุคนี้นับว่าเป็นยุคที่สำคัญอันดับต้นๆ ของการศึกษาประวัติศาสตร์ทางศิลปะเลย

ติดตามยุคของศิลปะอื่นๆ ได้ที่ : ศิลปะยุคหิน

อ่านบทความเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มเติมได้ที่ : https://artisworlds.com/