ศิลปะบาโรก

ศิลปะบาโรก

ศิลปะบาโรก มีที่มาเป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกับศิลปะในยุคนี้

ศิลปะบาโรก เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 หลังสมัยยุคของเรอเนสซองส์ ยุคสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศอิตาลี และยังได้มีการขยายอิทธิพลไปทั่วยุโรป หลังจากนั้นก็ได้มีการปฏิวัติศิลปกรรมในช่วง ค.ศ. 1550 -1750 แต่จะมีความเจริญสูงสุดอยู่ในช่วง ค.ศ. 1680 – 1730 ซึ่งจะเรียกกันว่า Hight – Baroque หลังจากนั้นก็เกิดการเสื่อมความนิยมของศิลปะในยุคนี้เมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่ง ศิลปะบาโรกจุดเด่น ที่แตกต่างจากศิลปะในยุค เรอเนสซองค์ ในเรื่องของ การแสดงอารมณ์ที่มีความสงบนิ่ง และยังมีความแฝงไปด้วยปรัชญา มีการแสดงความเคลื่อนไหว มีการสร้างผลงานที่มีรูปทรงที่บิดเบี้ยวเกินความจริง หรือการประณีตที่มากเกินไป และยังมีความเน้นไปที่ความหรูหราเป็นพิเศษในผลงาน ซึ่งทำให้มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในประเทศอิตาลี และกลุ่มประเทศคาทอลิก ในยุคสมัยของศิลปะบาโรก และผลงาน ศิลปะบาโรกมีอะไรบ้าง ในวันนี้เราจะพาไปรู้จักกันว่ามัอะไรบ้าง

แหล่งที่มาของรูปภาพ : https://th.wikipedia.org/wiki/จิตรกรรมบาโรก

ผลงานจิตกรรมในยุคของบาโรก

ส่วนใหญ่นั้น ศิลปะบาโรกจิตกรรม นั้นจะได้รับอิทธิพลทั้งรูปแบบ และเทคนิคมาจากยุคสมัยเรเนสซองส์ แต่ได้มีการพัฒนารูปแบบของเทคนิคการเขียนถาพ และการผสมสีให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งศิลปินในยุคนี้จะนิยมใช้สีที่สด และฉูดฉาด ซึ่งผลงงานถาพเขียนจะมักอยู่ตามวัด วัง แสดงถึงเรื่องราวที่เดกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนา และคฤหาสน์ของคนในชนนั้นกลางที่มีความมั่นคง ซึ่งแสดงถึงความเป้นอยู่ที่หรูหรา

แหล่งที่มาของรูปภาพ : https://hmong.in.th/wiki/Baroque_sculpture

ผลงานประติมากรรมในยุคของบาโรก

ศิลปะบาโรกประติมากรรม เป็นประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับสไตร์ของบาโรกในช่วงเวลาต้นศตวรรษที่ 17 ถึงช่วงกลางศตวรรษที่ 18 ซึ่งในงานประติมากรรมแบบบาโรกนั้นถือว่ามีความสำคัญแบบใหม่มาก เพราะงานประติมากรรมสไตร์บาโรกนั้นเกิดขึ้นมาจาก ประติมากรรมในยุคของ เรอเนสซองส์ ประติมากรรมยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา โดยการพัฒนารูปแบบของประติมากรรมในยุคนี้นั้นจะเป็นการ แกะสลักในรูปแบบของมนุษย์ที่มความเยาว์วัย มีความงามและความอัปลักษณ์ทั้งชาย และหญิง ซึ่งลักษณะงานที่สำคัญของยุคนี้นั้นคือ ลักษณะของผลงานประติมากรรมที่ทำให้เห็นถึงความเบาบาง และมีการเคลื่อนไหวที่เสมือนจริง และผลงานประติมากรรมในยุคนี้จะสามารถมองได้ในทุกมุม และยังจะเปลี่ยนไปตามมุมมองของคนที่มองอีกด้วย

แหล่งที่มาของรูปภาพ : https://th.wikipedia.org/wiki/สถาปัตยกรรมบาโรก

ผลงานสถาปัตยกรรมในยุคของบาโรก

ศิลปะบาโรกสถาปัตยกรรม นั้นมีการพัฒนามาจากสถาปัตยกรรมของเรอเนสซองส์ โดยนำความรู้ในทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มาใช้ในงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมมากขึ้น การเพิ่มโครงสร้างส่วนประกอบ และรายละเอียดเพื่มเข้าไป จึงทำให้งานสถาปัตยกรรมในยุคนี้มีความแพรวพราว และดูมีมิติที่มีความเคลื่นไหวมากขึ้น โดยส่วนประกอบต่างๆ จะมีความลุกตื้น และมีหลายชั้น ซึ่งแสดงออกถึงความใหญ่โตหรูหรา แถมยังแสดงออกให้เห็นถึงความใหญ่โต หรูหรา และยังมีการประดับจกแจ่งที่มีความฟุ่มเฟือยเป็นอย่างมาก

สรุปศิลปะในยุคสมัยบาโรก

ในยุคสมัยศิลปะของบาโรกนั้นเป็นยุคของศิลปะที่เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงทศวรรษที่ 17 ถึงต้นทศวรรษที่ 18 และ ศิลปะบาโรกลักษณะ จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากยุคก่อนหน้า และหลังอย่างชัดเจนอาทิเช่น

  1. ความหลากหลาย และการแสดงอารมณ์ : ศิลปะในยุคบาโรกจะเน้นความหลากหลายและการแสดงอารมณ์อย่างชัดเจนในศิลปะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ภาพเขียน, ดนตรี, การแสดง, หรือสถาปัตยกรรม ศิลปินในยุคนี้จะมองความสวยงาม และความอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ และมีการใช้แสง และเงาอย่างละเอียดเพื่อสร้างความลึก และความรู้สึกให้กับผลงาน
  2. การใช้รายละเอียด : บาโรกมักมีลักษณะการใช้รายละเอียดอย่างละเอียดในผลงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายละเอียดในการแสดงงานเส้น หรือการสร้างรายละเอียดในการแสดงงานสี และอาจจะยังสร้างความซับซ้อนและการแสดงผลงานที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น
  3. ความเรียบง่าย และการแสดงอารมณ์ : บาโรกมีความเรียบง่ายในการแสดงอารมณ์ ซึ่งทำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจ และรับรู้ความสวยงาม และความหมายของผลงานได้ง่ายขึ้น
  4. การสร้างความหนัก และเยาว์ : บาโรกมีการใช้การสร้างความหนัก และความเยาว์เย้าในผลงาน มีการใช้การตัดเล็บ หรือเขี้ยวเพื่อให้ผลงานดูหนัก และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
  5. ความสวยงามในการแสดงอารมณ์ : ศิลปะบาโรกมีการใช้ความสวยงามในการแสดงอารมณ์อย่างมีคุณภาพ โดยการใช้สีสัน, รูปร่าง, และการจัดวางเพื่อสร้างความสวยงาม และความอารมณ์ให้กับผลงาน
  6. การเชิงศาสนา : บาโรกมักมีธีมที่เชิงศาสนาในผลงาน โดยส่วนใหญ่เป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมสร้างความศรัทธา และยังมีความสัมพันธ์กับศาสนารวมถึงยังมีผลกระทบในหลายด้านของวัฒนธรรม และวรรณกรรมในยุคนั้น โดยเฉพาะในการเขียนนวนิยาย และกวีของยุคบาโรกที่มีลักษณะการใช้คำพูดเป็นลักษณะเด่น นักวรรณกรรมยังใช้การแสดงอารมณ์ และความหมายในคำพูดในผลงานของพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ติดตามยุคของศิลปะอื่นๆ ได้ที่ : ประวัติศาตร์ศิลปะไทย

อ่านบทความเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มเติมได้ที่ : https://artisworlds.com/