ศิลปะทวาราวดี

ศิลปะทวารวดี

ศิลปะทราวดี ประวัติศาสตร์ของทราวดี

อาณาจักรทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-16) เป็นของชนชาติมอญ มีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี อำเภออู่ทอง และกินพื้นที่ไปจนถึงภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงหนือ แถบจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปราจีนบุรี และขึ้นไปถึงทางเหนือ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงในภาคใต้เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดปัตตานี เป็นต้น ศิลปะทราวดี มีรากฐานที่ยาวนานในประวัติศาสตร์ของไทย มันเกิดขึ้นเมื่อราชวงศ์อยุธยาเป็นราชวงศ์ดั่งเดิมของประเทศไทย แต่มีการนำเสนอและพัฒนาต่อเนื่องในระหว่างราชวงศ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ไทย ในยุคสมัยอยุธยา ศิลปะทวารวดี ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ของวัด อาคารราชวัง และพุทธรูปที่มีความสำคัญในพิธีกรรมศาสนา

ในยุคสมัยราชวงศ์รัตนโกสินทร์ ศิลปะ ทวาร วดี ยังคงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย และได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างมาก ทรารวดี ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยว และการนำเสนอศิลปะทราวดีให้กับชาวต่างชาติได้เห็นกัน ในปัจจุบัน ศิลปะสมัยทวารวดี ยังคงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย และได้รับการคัดเค้านำเสนอในงานนิทรรศการศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

ความสำคัญของศิลปะทราวดี

  1. การประจักษ์ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม : ศิลปะทราวดีเป็นตัวแสดงของประวัติศาสต ร์และวัฒนธรรมไทย ที่ช่วยให้เราทราบถึงความเป็นไทย ความสำคัญของสถาปัตยกรรม และศิลปะในประเทศไทย
  2. การเคารพศาสนา : ศิลปะทราวดีมักมีสัญลักษณ์ทางศาสนาเช่น พระพุทธรูป ซึ่ง พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ที่ช่วยให้เราเคารพศาสนา และความเชื่อของชาวไทยในสถานที่สร้างขึ้น

รูปภาพที่มาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/ศิลปะทวารวดี

สรุป

ศิลปะทราวดีเป็นศิลปะที่มีความเฉพาะเจาะจง และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย มันสื่อถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของไทย การนำเสนอศิลปะทราวดีให้กับโลกทำให้โลกตะวันออก และตะวันตกได้รับโอกาสที่จะรู้จัก และความสำคัญของวัฒนธรรมไทยในทุกขณะ ในปัจจุบัน ศิลปะทราวดียังคงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมไทย และมีบทบาทสำคัญในการรักษาและส่งผ่านมรดกวัฒนธรรมไทยให้กับรุ่นหลังๆ ไป

ติดตามยุคของศิลปะอื่นๆ ได้ที่ : ศิลปะศรีวิชัย ประวัติศาตร์ศิลปะไทย

อ่านบทความเกี่ยวกับศิลปะเพิ่มเติมได้ที่ : https://artisworlds.com/